Specjalistyczne badania narządu słuchu

Pacjentka podczas badania otolaryngologicznegoTympanometria — leczenie uczucia „zatkanego ucha

Tympanometria jest badaniem służącym sprawdzeniu sprawności błony bębenkowej. Dzięki natychmiastowemu dostarczeniu informacji o ciśnieniu w jego wnętrzu, oporności bębenkowej i objętości kanału słuchowego pozwala nieinwazyjną i bezbolesną ocenę stanu ucha środkowego.

 

Wskazania do przeprowadzenia badania:

 • uczucie „zatkanego ucha”,
 • diagnostyka niedosłuchu,
 • bezpowietrzność,
 • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej,
 • obecność płynu w jamie bębenkowej,
 • ocena trąbki słuchowej i jej zdolności do otwierania się i zamykania,
 • podejrzenie zapalenia ucha środkowego,
 • otoskleroza,
 • przerwanie łańcucha kosteczek.

 

Badania audiometryczne — leczenie niedosłuchu bólów głowy

Badania  audiometryczne zalecane są osobą, które podejrzewają u siebie problemy ze słuchem, bądź narażone są na częste przebywanie w hałasie. Tonalne progowe badanie słuchu służy sprawdzeniu progu słyszenia, czyli najmniejszego natężenia sygnału, jakie odbierane jest przez Pacjenta. Jest ono pomocne w diagnozowaniu nie tylko niedosłuchu, ale także bólu i zawrotów głowy.

 

Wskazania do przeprowadzenia badania audiometrycznego:

 • podejrzenie niedosłuchu,
 • szumy uszne,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • guzy mózgu,
 • urazy głowy,
 • stwardnienie rozsiane,
 • zapalenie opon mózgowych.

 

Badania zaburzeń równowagi i zwrotów głowy

Zaburzenia równowagi zwykle powiązane są z zawrotami głowy. Jest to rodzaj odczucia odbierany jako niestabilność lub uczucie złego położenia w przestrzeni, które dodatkowo spotęgowane jest wspomnianymi zawrotami głowy.  Za stabilność, odczuwanie równowagi odpowiada tzw. układ równowagi, który tworzą narząd wzroku, układ błędnikowy, zmysł czucia głębokiego. Przyczyny zaburzeń mogą być różne. Mogą  dotyczyć zarówno schorzeń neurologicznych, kardiologicznych, jak i być skutkiem zatrucia lekami, alkoholem. Ich występowanie może świadczyć również o poważniejszych stanach chorobowych takich jak udar, czy guz mózgu.