Badania i leczenie schorzeń uszu, nosa, gardła, krtani

Lekarz bada ucho pacjentkiStale poszerzamy zakres naszych usług

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki lekarskiej zajmuję się diagnozowaniem, leczeniem różnego rodzaju chorób uszu, nosa, gardła, krtani. W swoim gabinecie przyjmuję  zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Wszelkie podejmowane przeze mnie czynności poprzedzone są konsultacją laryngologiczną, składającą się z części podmiotowej (wywiadu lekarskiego) oraz przedmiotowej (badań palpacyjnych). Celem badania palpacyjnego jest ocena struktury wewnętrznej i konsystencji danego narządu. Na ich podstawie dobieram  badania specjalistyczne. Zalicza się do nich:

  • badania laboratoryjne,
  • wymazy,
  • zdjęcie RTG,
  • badanie USG,
  • tomografia komputerowa,
  • rezonans magnetyczny,
  • biopsja podejrzanych zmian.

Do ich przeprowadzenia wykorzystuję różnego rodzaju urządzenia specjalistyczne, oraz sprzęt laryngologiczny w postaci wzierników, szpatułek, lusterek, lamp, sond itp. a część jak np. badania laboratoryjne zlecane są na zewnątrz do sprawdzonych laboratoriach diagnostycznych. Szczegółowo przeprowadzona diagnostyka pozwala mi zaproponować Pacjentowi odpowiednie leczenie.

 

Specjalista od medycyny lotniczej — w tym czuję się najlepiej

W obszarze moich szczególnych zainteresowań leżą zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu. Jako specjalista od medycyny lotniczej zajmuję się oceną sprawności wspomnianych narządów przy wykorzystaniu najwyższej jakości sprzętu diagnostycznego.

 


Do oceny jakości słuchu służą mi takie badania jak:

Aparat do czyszczenia uszu

Badania otolaryngologiczne

Poza pomiarem odruchu z mięśnia strzemiączkowego, testu trąbki słuchowej, tympanometria pomaga w rozpoznaniu schorzeń ucha środkowego oraz ocenie obecności objawu wyrównania głośności.

Lekarz wskazuje na model ucha

Badania otolaryngologiczne

Tonalne progowe badanie słuchu służy sprawdzeniu progu słyszenia, czyli najmniejszego natężenia sygnału, jakie odbierane jest przez pacjenta. To jedna z lepszych metod służących diagnozowaniu niedosłuchu.

Laryngolog wstrzykuje pacjentce preparat do czyszczenia narządu słuchu

Leczenie chorób laryngologicznych

Pomoc w leczeniu odczuć „wirowania podłogi”, zawrotów głowy różnego pochodzenia, a także kłopotów z zachowaniem równowagi podczas stania lub leżenia, zwykle występująca u osób dorosłych.